vandsavarth baro

London baro of vandsavarth (angreji: London Borough of Wandsworth) ek London ka baro hai.

vandsavarth baro ke jile aur nagar
LondonWandsworth.png

bailaham | baitarasi | arlsafeeld | frjdaaun | naain elms | patani | patani heeth | patani vel | rohaimpatan | saauthafeelds | stretaham park | tooting | vandsavarth


greater London | London | city of London सिटि ऑफ़ लंदन के पताका

London ke baro: baarking aind deganaham | baarnet | beksali | breint | braumali | kaimadan | krauyadan | iling | enafeeld | grenich | haikani | haimarasmith aind fulaham | hairinge | hairo | hevaring | hilingadan | haaunslo | islingatan | keinsingtan aind Chelsea | kingstan | laimbeth | loovishm | martan | nyoohaim | redabrij | richmand | sadak | satan | tower haimalats | vaultham faurast | vandsavarth | city of vestaminstar

sui jeneris: city of London parivrutiyaaain: inar tempal | midl tempal