ushn marusthaleeya jalavaayu

ushn marusthaleeya jalavaayu pradesh mein varsh bhar varsha hoti hi naheen hai. yadi kabhi hoti bhi hai to naamamaatr ki hi hoti hai.