urmila (raamaayan)

urmila Lakshman ki patni ka naam hai.