terahavi lok sabha

10/10/1999-06/02/2004

anukram

vakta

shri manohar Joshi 2002/10/05 -02/06/2004 shri Ganti mohan chandra baalayogi 22/10/1999 -03/03/2002

upaadhyaksh

shri baje Saeed 27/10/1999 -06/02/2004

mahaasachiv

Shri.G.C.Malhotra 1999/10/10 -06/02/2004[1]

sandarbh