shaant

shaant ka arth kisi avastha ko shithilta athva chuppi se hai.