saptari jila

Nepal ke sagaramaatha praant ka jila.