sanskrut ki ginti

0 - shoonyam

1 - ek: (puling), ekam (napunsakaling), eka (streeling)

2 - dau, dve, dve

3 - tray:, treeni, tisr:

4 -chatvaar:

chaar (4) ke baad sabhi sankhaaeain sabhi lingon mein ekasamaan roop mein hoti hain.

5 - panch

6 - shat

7 - sapt

8 - asht

9 - nav

10 - dash

11 - ekaadash

12 - dvaadash

13 - trayodash

14 - chaturdash

15 - panchadash

16 - shodash

17 - saptadash

18 - ashtaadash

19 - navadash/oonavinshati:/ekonavinshati:

20 - vinshati:

21 - ekavinshati:

22 - dvaavinshati:

23 - trinvinshati:

24 - chaturvinshati:

25 - panchavinshati:

26 - shadavinshati:

27 - saptavinshati:

28 - ashtavinshati:

29 - navavinshati:/ekonatrinshat/oonatrinshat

30 - trinshat

40 - chatvaarinshat

50 - panchaashat

60 - shashti:

70 - saptati:

80 - asheeti:

90 - navati:

100 - shatam

1000 - sahasram

100000 - laksham

100,00,000 - koti

aadha - ardham

ek paav - paadam, ardhaardham

poora - poornam

anant - anantam

baahari kadiyaaain