saankhyaayan aaranyak

saankhyaayan aaranyak ek aaranyak granth hai.