saan hoje (kosta reeka)

saan hoje kosta reeka ki rajdhani hai.