punjabi

punjabi ka inmein se koi matlab ho sakta:

sanskruti mein:


anya:

inhein bhi dekhein