pehli shataabdi


sahasraabdi: 1 sahasraabdi
shataabdi : 1 shataabdi E.poo. · 1 shataabdi · 2 shataabdi
dashaabdi: 0s 10s 20s 30s 40s
50s 60s 70s 80s 90s
shreniyaaain: janm – mrutyu
sthaapanaaen – visthaapanaaen

pehli shataabdi ek isaveen shataabdi hai.