pavitra

(1894-1969) shri aravind ke ek pramukh shishya.