moroni, komoros

moroni, komoros komoros ke burundi desh ki rajdhani hai.