mijoram ke vidhaanasabha nirvaachan kshetr

mijoram mein 40 vidhaanasabha nirvaachan kshetr hain, ye sabhi mijoram ke ekamaatr Loksabha nirvaachan kshetr mein aate hain.[1] jinki soochi is prakaar hai-

seat sankhya vidhaanasabha kshetr pariseeman
1 aaijaul poorv-I 13-poorvi aaijaul-. tlaanganuaam aar.di.block mein sairoom, naihabaavih, sihfir, sihfir veingathar, nausal, muthi, bung, I bi, tuiriaal jail, tuiriaal gaanv, aaijaul (N ti)-ward san0-4- juaangatui, aaijaul (N ti)-ward san0-5- thuaamapui aur aaijaul (N ti)-ward san0-6- jemaabaavak
2 aaijaul poorv-II 14-poorvi aaijaul-..

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.blaukamein aaijaul (N ti)-ward san0-18- tuithiaang, aaijaul (N ti)-ward san0-19- saraavan veing, aaijaul (N ti)-ward san0-20- chhinga veing, aaijaul (N ti)-ward san0-21- daavarapui, aaijaul (N ti)-ward san0-27- aaramed veing, aaijaul (N ti)-ward san0-28- aaramed veing S aur aaijaul (N ti)-ward san0-29- chite

3 aaijaul uttar-I 10-uttari aaijaul-.

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.block mein aaijaul (N ti)-ward san0 -1- duratlaang veingathaar/selesih, aaijaul (N ti)-ward san0 -2- duratlaang, aaijaul (N ti)-ward san0 -3- duratlaang letaan, aaijaul (N ti)-ward san0 -7- baavangakaavan aur aaijaul (N ti)-ward san0-16- chaalatlaang

4 aaijaul uttar-II 11-uttari aaijaul-..

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.block mein aaijaul (N ti)-ward san0 -8- uttari raamahalun, aaijaul (N ti)-ward san0 -9- aaijaul veingalaai, aaijaul (N ti)-ward san0-10- raamathaar, aaijaul (N ti)-ward san0-11- raamathaar uttar, aaijaul (N ti)-ward san0-12- raamahalun dakshin, aaijaul (N ti)-ward san0-13- raamahalun sportas kaamplaiks, aaijaul (N ti)-ward san0-14- raamahalun veingathaar, aaijaul (N ti)-ward san0-15- raamahalun veingalaai aur aaijaul (N ti)-ward san0-26- laipuitlaang

5 aaijaul uttar-III 12-uttari aaijaul-...

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.blaukamein aaijaul (N ti)-ward san0- 17- idenathaar, aaijaul (N ti)-ward san0- 22- ilaiktrik veing, aaijaul (N ti)-ward san0- 23- jarakaavat, aaijaul (N ti)-ward san0- 24- pashchim chaanamaari, aaijaul (N ti)-ward san0- 25- chaanamaari aur aaijaul (N ti)-ward san0- 60- hunathaar

6 aaijaul pashchim-I 15-pashchim aaijaul-.

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.blaukamein sairang (N ti) ke ward san0 -1- sairang, ward san0 -2- dakshin sihmui, ward san0 -3- dakshin dinthar aur ward san0 -4- dakshin (pi.ti.si) aur aaijaul (N ti)-ward san0-61-chaavanapooi, aaijaul (N ti)-ward san0-62-jotalaang, aaijaul (N ti)-ward san0-63-chaavalahamun, aaijaul (N ti)-ward san0-64-luaangamuaal, aaijaul (N ti)-ward san0-65-jonuaam, aaijaul (N ti)-ward san0-66-luaangamuaal gavarnamaint kaampalaiks, aaijaul (N ti)-ward san0-67-taanaharil, aaijaul (N ti)-ward san0-68-saakaavaratuichhun aur aaijaul (N ti)-ward san0-69-rangavaamuaal

7 aaijaul pashchim-II 16-pashchim aaijaul-..

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.blaukamein aaijaul (N ti)-ward san0-54-tuikuaal dakshin, aaijaul (N ti)-ward san0-55-tuikuaal uttar, aaijaul (N ti)-ward san0-56-dinthaar, aaijaul (N ti)-ward san0-57-daavarapui veingathaar, aaijaul (N ti)-ward san0-58-vaivaakaavan aur aaijaul (N ti)-ward san0-59-kaanan

8 aaijaul pashchim-III 17-pashchim aaijaul-...

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.blaukamein aaijaul (N ti)-ward san0-47-mission veingathalaang, aaijaul (N ti)-ward san0-48-khaatala dakshin, aaijaul (N ti)-ward san0-49-khaatala, aaijaul (N ti)-ward san0-50-bungakaavan nursery, aaijaul (N ti)-ward san0-51-bungakaavan, aaijaul (N ti)-ward san0-52-maubaavak aur aaijaul (N ti)-ward san0-53-laaveepu

9 aaijaul dakshin-I 18-dakshin aaijaul-.

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.blaukamein aaijaul (N ti)-ward san0-30-bethaleham veingathalaang, aaijaul (N ti)-ward san0-31-bethaleham, aaijaul (N ti)-ward san0-32-kaalej veing, aaijaul (N ti)-ward san0-33-veinghalui, aaijaul (N ti)-ward san0-34-ripblik aur aaijaul (N ti)-ward san0-35-upper ripblik

10 aaijaul dakshin-II 19-dakshin aaijaul-..

(a.j.ja.) tlaanganuaam aar.di.blaukamein aaijaul (N ti)-ward san0-36-I.ti.I., aaijaul (N ti)-ward san0-40-tlaanganuaam, aaijaul (N ti)-ward san0-41-kulikaavan, aaijaul (N ti)-ward san0-42-thaakathing, aaijaul (N ti)-ward san0-43-daamaveing, aaijaul (N ti)-ward san0-44-veinghanuaai, aaijaul (N ti)-ward san0-45-salem aur aaijaul (N ti)-ward san0-46-mission veing

11 aaijaul dakshin-III 20-dakshin aaijaul-...

(a.j.ja.) ebaavak aar.di.blaukamein -hualangohamun, thingadaaval (melariyaat), kelasih, faalkaavan, muallungathu, taachhip, ebaavak, saateek, fulapui, khaavahamingalokaavan, uttari legesaai, dakshin maubuaang, thiaak, sumasuih, hamuifaang, lungasei, saamalukhaai, chaamaring, laamachhip, chaavilung, siaalasukaaur sailam gaanv
tlaanganuaam aar.di.blaukamein lungaleing-I, N. lungaleing aur saamatalaang gaanv aur aaijaul (N ti)-ward san0-37-S.halimen, aaijaul (N ti)-ward san0-38-melathum aur aaijaul (N ti)-ward san0-39-saikhaamaakaavan

12 chalafilh 8-chaalafilh (a.j.ja.) daaralaan aar.di.block mein khaavaroohaliyaan, tuirinikaai, hamunnaghaak, khaanapui aur lailaak gaanv,

fullen aar.di.block mein uttari khaavalek, vaanabaavang, laamaherah, suaangapuilaan, jaavangin, fullen, thaangalaailung, luaangapaavan, fuaaibuaang, khaavaliaan, uttar poorvi tlaanganuaam aur daido gaanv aur
thingasulathaliaah aar.di.block mein buhaban, uttari lungafer, muaalamaam, sesaang, dilkhaan, tuaalabung aur sihfa gaanv

13 chamfai uttar 23-chamfaai uttar

(a.j.ja.) khaavajaaval aar.di.blaukamein chamfaai (N ti)- ward san0 -1 -veingasang, chamfaai (N ti)-ward san0 - 2 -kaaharaavat, chamfaai (N ti) -ward san0- 3 -veingathalaang, chamfaai (N ti) ward san0- 9 - hamunahamelatha aur chamfaai (N ti) ward san0-10 - jote aur paamachung, tuaalacheing, lungafanaliaan, khuaangafaah, hanaahalaan, raabung, edujaaval, murlen, uttar poorv diltlaang, vaapar, nagur, uttari khaavabung, tuaalapui, nagaaijaaval, neihadaan aur muaalajen gaanv aur nagopa aar.di.block mein - selam aur vaikhaavatlaang gaanv

14 chamfai dakshin 24-chamfaai dakshin

(a.j.ja.) khaavajaaval aar.di.blaukamein chamfaai (N ti)- ward san0-4 kaanan veing, chamfaai (N ti)- ward san0-5 veingalaai, chamfaai (N ti)- ward san0-6 naya chamfaai, chamfaai (N ti)- ward san0-7 bethel veing, chamfaai (N ti)- ward san0-8 ilekdrik veing, chamfaai (N ti)-ward san0-11-tlaangasam, chamfaai (N ti)- ward san0-12 rooaanatalaang, chamfaai (N ti)- ward san0-13 jotalang, chamfaai (N ti)- ward san0-14 chhungate, chamfaai (N ti)- ward san0-15 veingathaar aur muaalakaavi, melabuk (khaavanuam), jokhaavathaar, tuipui, kelakaang aur dilkaavan gaanv

15 dampa (a.j.ja.) pashchim faaileing aar.di.block mein- pashchim faaileing, kaavanamaavi, uttar chhippui, laallen, saithaah, paarvatui, fuladungasei, kaisaalaam, jopui, pashchim fulapui, silsuri, pukajing, pukajing veingathaar, hanaahava, hruiduk, maarapaara uttar gaanv
raiik aar.di.block mein- tuaahajaaval, roolapuihalim, chungatalaang, raiik, elaang, pashchim lungadaar, khaavareehanim, lungafun, uttari kanghamun, baavalte, baavangathaah, daaralung aur dakshin saabuaal gaanv.
16 tuipui poorv 25-tuipui poorv (a.j.ja.)

khaavabung aar.di.block mein- dakshin khaavabung, jaavalasei, khuaangathing, bungajung, jaavangatetui, khuaangaleing, bulafekajaaval, sesih, vanajaau, leithum, dungatlaang (puraana), dungatlaang (naya), leisenjo, liaanapui, saajep, farakaavan, khaanakaavan, thekate, thekapui, vaapahai, chaavangatui 'E', vaangachhiaa, saamathaang (puraana), saamathaang (naya), harooaaikaavan (puraana), harooaaikaavan (naya) aur buaang gaanv

17 hachhek jvaalanuaam aar.di. block mein- kaanahamun, moraayacherra (luimaavi),lusaaicherra (thingahalun), hareefa, bungathuaam, jaavalapui, jaamuaang, reingadil, kaavarathaah, tumpaanglooi, tuidaam, sotaapa veing, muaalathuaam, kaavartethavaveing, thaidaavar IV, thaidaavar I, serahamun, N.dablyoo. bunghamun, seethiaang, lungamaavi, kaanaanthaar, daaralaak, saikhaavathir, choohavel, jvaalanuaam (N.ti.) aur seraali ke (Sarali K) gaanv.
pashchim faaileing aar.di. block mein- belakhaai aur jomuaan gaanv
18 hraangaturjo 28-haraangaturjo (a.j.ja.) poorv lungadaar aar.di. block mein- uttari vaanalaaifaai (N ti) aur

leilet (N vi), maaichaam, baavkatlaang, lungakaavlah, poorv lungadaar, N. muaalcheing, saailulaak, leing, khaavlaailung, piler, chekkaavan, siaalsir aur lungachhuaan gaanv
serachhip aar di block mein- hamunajhaaval, hariangatalaang, keitum aur poorv bungatalaang gaanv aur chamfaai jile ke E. lungadaar aar di block mein- biyaate gaanv

19 kolaasib (a.j.ja.) uttar thingadaaval aar.di.block mein - bairaabi(N ti), hamaaibiaalaaveing, meidam, paangabaalakaavan, S chhimluaang gaanv aur
kolaasib (N ti) mein kolaasib veingathaar, daikkaavan (dakshin), daikkaavan, lungafer veing, veingalaai, hamaaraveing, tumapui aur dinthaar
20 lvaangataai poorv 38-laavangatlaai poorv

(a.j.ja.) sangau aar.di.block mein- vaaratekai, varatek, lungatiyn, cheyooraal, raavalabuk, fungakaah, lungafer, sayaachangakaavan, buaalapui N ji 'dablyoo', buaalapui N ji 'E', lungajaarahatum, vaavamabuk, arachhuaang, thaaltalaang, tiyaaladaavangi lung, sentetafiyaang, saangaul 'dablyoo', saangaul 'E' aur paangakhuva gaanv aur laavangatlaai aar.di. blaukamein laavangatlaai parishd (kaaunsil) veing]], laavangatlaai veingapui (L-.), laavangatlaai baajaar veing (L-..), saalem (L-...) aur chaanamaari (L-.)

21 lvaangataai pashchim 37-laavangatlaai pashchim

(a.j.ja.) laavangatlaai aar.di. block mein- chaavangate 'pi', tuikhuralui, hamunalaai, muaalabu 'L', sumasilui, saakelui., saakelui.., joganaasuri, kaaralui, pandaavangalui, chaavangatelui, diltlaang 'S', nageganpuikaai, maamapui, saikaah, paithaar, chaavanatalaangapui, sihtlaangapui, kaavalachaav 'dablyoo', vanahane 'aar', roolakuyaal, liyaafa, saijaavah 'i', S. bungatlaang, saikhaavathalir, hamunnuaam, damalui, naghaalimlui, vaisekaai, saibaavah, faangafaralui, M. kaavanapui, sekulhakaai, kaarathindeing, naganegapuitlaang, daaranaamatlaang, chikhuralui, baaleesora, vaathuaamapui, haruitejaaval, tuithumahanaar, lunghaauka, chaamadur 'pi'., chaamadur 'pi'.., chaamaduratlaang., chaamaduratlaang.., mautalaang, nagunalingakhuaa, tuisenatlaang, dumajotalaang, dumajaau., laitlaang, tuichaavangatlaang, hamaavangabau, hamaavangabuchhuaah, kaakeechhuaah, jochaachhuaah, sabuaatlaang, laavangatlaai kaalej veing, thingakaah, lavangatalai A O si veing aur chaavanahau gaanv

22 leingteing 21-leingateing (a.j.ja.) nagopa aar.di.block mein- nagopa-I, nagopa-II, laamajaaval, mimbung, hariyanghamun, teikhaang, haliaappui, haliaappui 'S', chaangajaaval, paavalaraang, saaichaal, kaavalabem, N.E.khaavadungasei, khaavakaavan aur chiyaahapui gaanv aur

khaavajaaval aar.di.block mein- dulate, vaanacheingapui, puilo, chhaavaratui, vankal aur kaavalakulh gaanv

23 lungalei poorv 31-lungalei poorv (a.j.ja) lungalei aar.di.blaukamein

lungalei (N ti)-ward san0-5 ilekdrik veing, lungalei (N ti)-ward san0-12 chaanamaari, [[ lungalei (N ti)-ward san0-13 firm veing, [[ lungalei (N ti)-ward san0-15-raamathar, [[ lungalei (N ti)-ward san0-21-lungapuijaaval aur lungalei (N ti)-ward san0-22-jobaavak aur halumte, new daavan, raalavaavang, maudaarah, laite aur rotalaang 'E' gaanv

24 lungalei uttar 30-lungalei uttar

(a.j.ja.) lungalei aar.di.block mein- lungalei (N ti) ke ward san0- 8- johanui, ward san0- 9- serakaavan, ward san0-10-jotalaang, ward san0-11 -pukapui aur mausen, haaulaavang, muaalathuaam 'N', sekhum, raamalaaitui, kaangh. mun 'S', jote 'S', chhipfir, buaalapui 'vi',lungamaavi, jotuitalaang, hamunatlaang, faaileing 'S' aur chaingapui gaanv aur
hanaahathiaal aar.di.block mein- paangajaaval, thiltalaang aur raapui gaanv

25 lungalei dakshin 33- lungalai dakshin

(a.j.ja.) lungalei aar.di.blaukamein lungalei (N ti)-ward san0-14 saalem, lungalei (N ti)-ward san0-16 lungalaan, lungalei (N ti)-ward san0-17-luaangamuaal, lungalei (N ti)-ward san0-18 sethalun, lungalei (N ti)-ward san0-19 thairiaat, lungalei (N ti)-ward san0-20 haarangachaalakaavan aur saairep, thaaijaul, buaalate, thuaalathu, muaalathuaam 'S', S. muaalacheing, N. taaveepui, S. taaveepui, thingafaal, maamte, thaleingang, thaangapui, thaangate, chithaar, vaisaam, roonatung aur bukanuam gaanv aur
lungasen aar.di.block mein- khaavamaavi, saamang, jehatet, mautalang, laalanutui, dakshin lungarang, rooaalaalung, vairaavakaai, hamunathaar, chaavangate 'L', gulasil aur selen gaanv

26 lungalei pashchim 32-lungalei pashchim

(a.j.ja.) lungalei aar.di.blaukamein lungalei (N ti)-ward san0-1-haauruaang, lungalei (N ti)-ward san0-2 raahasi veing, lungalei (N ti)-ward san0-3 veingahalun, lungalei (N ti)-ward san0-4 veingalaai, lungalei (N ti)-ward san0-6 baajaar, lungalei (N ti)-ward san0- 7 kaalej veing aur vaanhane, thuaamapui aur pachaang gaanv aur

dablyoo. bunghmun aar.di.block mein- pashchim bungatalaang, S. lungadaai, serate, seratalaangapui, kavalhaavak aur buaarapui gaanv

27 mamit (a.j.ja.) javaalanuaam aar.di.block mein- uttari sabuaal, daamapui, naalajaaval, baavangva, maamit, uttari tlaangakhang, paathiaantalaang, suaarahaliyaap, faaijaau tatha cheelui gaanv.
raiik aar.di.block mein saitala, pashchim sairajaaval, hamunapui, diljaal, raavapuichhip, leingate, naaghaalachaam, daapachhuaah (tootafaai) gaaainv aur [[leingapui (N ti)- leingapui.
pashchim faaileing aar.di. block mein khaanatalaang, tuipooibaari, raajeevanagar, anderamaanik, daamapaareingapui, khaavahanaai, tuiroom, salem boarding gaanv aur teirei faurest
28 palak 40-paalak (a.j.ja.)

tuipaang aar.di.block mein- tuisih, thiri, saita, aainak, lovar thaiva, maaulabaak 'L', maaulabaak 'si H', jeero point, kaavalachaav 'E', serakaavar, new serakaavar, new laataavaah, tuipaang 'L', tuipaang 'vi', deri veing tuipaang, siytalai, jaangaling, chheihalu, chhaakahaang, siysi, maavahare, chaapui, khopaai, ahamayapi, kaisih, maila, lahari (new laataavaah), laangaban, lungadaar (lodaav), fura, vahai, tongakolong, mipu, laaki, supaha, longamaasu, baimaari, lope (jaaihane), lungapuk aur khaiikhi gaanv

29 saiha 39-saiha (a.j.ja.)

tuipaang aar.di. block mein- faalaharang, raavameebaavak (amotala), tuisumapui, riyaasikaah, tuipui feri, niyaavhatalaang, lungabun, chhuaaralung, fusa, saihaatalangakaavan, new saiha, kaalej veing, new kaaailoni, kaaunsil veing, old saiha, maisaaveing, maisaatala aur thingasen veing gaanv

30 serachhip 26-serichhip (a.j.ja.) serachhip aar.di.blaukamein

serachhip (N ti)-ward san0-1 serachhip veingalaai, serachhip (N ti) -ward san0-2 serachhip 'E', serachhip (N ti) - ward san0-3 serachhip 'dablyoo', serachhip (N ti)- ward san0 -4 naya serachhip, thenajaaval (N ti)- buaangapui aur nehaloh gaanv

31 seralui 6-seralui (a.j.ja.) uttar thingadaaval aar.di.block mein- fenuam, saihaapui vi, chite, vakulatui, N.chhimlung, N. chaavanapui, chemafaai, faaisen, buhachaangafaai, N. thingaliaan, bukavaannei, saihaapui ke, parasenachhip, uttar hilmen, thingathelh, vaireingate (N ti), bilkhaavathalir, reingatekaavan aur builum gaanv aur

jila aaijaul ke sakaavaradaai up-prabhaag (civil) mein- saaifaai aur saaipam gaanv

32 dakshin tuipui 29-tuipui dakshin (a.j.ja.) hanaahathiaal aar.di.block mein - S. chaavaangatui, khaavahalum, taarafo, khaavahari, hanaahathiaal, kutakaavak, denlung, cherahalun, new naghaarachhip, old naghaarachhip, thingasaai, buaalapui H, aaithur, tuipui (daarajokaai), muaalliaanapui, S. vaanalaaifaai, daarajo, S. lungaleing aur lungapuitalaang gaanv
33 tavi 9-taavi (a.j.ja.) thingasulathaliaah aar.di.block mein - saaituaal (N ti), saaituaal, keifaing, rooaalung, roolachaavam aur saaitul vishesh daayitv-bi aar ti ef, thingasulathaliaah, saaisih veti firm, aaichaalakvaan, seling, feibaavak, idenathaar, tuikhurahalu, thingasul tlaanganuaam, muaalafeing, lenachim, taavijo aur maite gaanv
34 thorang 34-thoraang (a.j.ja.) dablyoo bunghamun aar.di.block mein - maar 'S', teraaboniya, faainuaam, saalamaar, saachan, new saachan, laisaavaraal, sesaavam, dablyoo. bunghamun, tleu, tuikavai (new belkhaai), lungachem, thenahalum, S. daamapui, kaavanapui dablyoo., daarangaavan, chaangapui, sumaasumi, new khaavalek, S. khaavalek, deingasur aur maujam gaanv

lungalei aar.di. block mein - thehalep gaanv aur lungasen aar.di.block mein- raangate, chhumakum, rolui, anderamanik, chhuaahathum, sihfirtalaang, lungasen, dablyoo. rotalaang, faairooaangakaai, putalungaasih, fairooaangachhuaah, kauchhuaah, naya vuaakamuaal, javalapui, tuisen boliya, tuisen chhuaah aur belthei gaanv

35 tuichang 22-tuichaang (a.j.ja.) khaavajaaval aar.di.block mein- khaavajaaval (N ti) aur hamunacheing, chaavangatalaai, khaavapuitan, tuaalte, vaangatlaang, chaalarang, naya chaalarang, melahanih chaalarang, lungataan, tlaangapuite, khuaailui, arro, funachaavangajaaval, khuaalen gaanv aur khaavahaai (N ti) aur

poorvi lungadaar aar.di.block mein- rinaangatalei, tlaangapui aur siaalahaavak gaanv

36 tuichvaang 36-tuichaavang (a.j.ja.)- chaavangate aar.di. block mein - boronaasuri, kurabaalaavaasora, boraapaanasuri-., boraapaanasuri-.., ugulsuri, raajamandal-., raajamandal-.., ugudaasuri, monatola, naghaaroom, silsuri, tongaasora, chhotaapaanasuri, songaraasuri, dablyoo. saijaavah, boganapaara, baajeisora, kamalaanagar-.. (chaavangate si..), [[

kamalaanagar-... (chaavangate si...)]], kamalaanagar-. (chaavangate si.), puraana baajeisora, nalabaaniya, gulasingabaabasora, naagadaaraasora, geraagulukasora, udaalathaana-.., udaalathaana-., boramon, jaaroolasuri, ugudaasuri 'S', [[ adubaangasora]], jamerasuri (seralui), bungakavaan 'S', kukuraduleya, ulusuri, mandiraasora, mainaabaabasora-., peglaabaabasora, mainaabaabasora-.., boratuli, boraakaabaakhaali, ajaasora, borakolok, simisuri, vaasaitalaang., vaasaitalaang.., golaasuri, betaboniya, reingaashaya, chaaminisora, longapuighaat, futasuri, chaaraluitlaang, lokhisuri, devaasora, futasora, ludisora, geraasuri, chhotaaguisuri-I, chhotaaguisuri.., silbanga, paabalaakhaali, jarooladulabaasora, durasora, boraaituli, damadep. (naya joganaasuri.), damadep.. (naya joganaasuri..), boraaguisuri, chhippui (fulatuli), naya chhippui, bilosora, silosora, devasora 'S', parva-I, parva-II, parva-III, kamatuli, gobaabasuri, bondukabangasora, seemeinasoraaaur dudukasora gaanv

37 tuikum 27-tuikum (a.j.ja.)- serachhip aar.di. block mein serachhip (N ti)- ward san0- 5 chhiaahatlaang aur lungafo, chhingachhip, khaavabel, hamuntha, roollaam, thenatlaang, nagenatiaang, siaalhaau, poorvi thingaliaam aur vaancheingate gaanv aur

thingasulathaaliaah aar di blaukamein bakataanvag, buhakangakaavan, chaanin, hamaabangakaavan, khumatung aur huaaltu gaanv aur aaijaul jile ke thingasulathaaliaah aar di blaukamein tlungavel, daaralaang aur fulmaavi gaanv

38 tuirial (a.j.ja.) uttar thingadaaval aar.di.block mein - uttar thingadaaval, raajataali, diljaau H, horatoki, sethaavan, bukapui, uttar chaitalaang, uttar muaalavum, jaanalaavan gaanv aur uttar kaavanapui (N ti) mein ward san0 1 kaavanapui aur ward san0 2 buaalapui
talaanganuaam aar.di.block mein- khaamaraang, lungamuaat, neesaapui, serakhaan, muaalakhaang, lungadaai aur seintalaang gaanv
39 tuivaaval 7-tuivaaval (a.j.ja.) daaralaan aar.di.block mein mauchar, kaani, uttari tinghamun, johamun, paalasaang, upper sakaaravaradaai, lovar sakaaravaradaai, N. khavadungasei, vaitin, khaavapuaar, luaakachhuvaah, poorvi daamadiaai, thingasat, naya varavek, lungasum, raatoo, sunhulachhip, sailutar, uttari serajaaval, saavaleing, chhaanachhuaahana khaavapui, keparaan, poorvi faaileing, pehalaan gaanv aur daaralaan (N ti)
40 pashchim tuipui 35-tuipui pashchim (a.j.ja.)- pashchim bunghamun aar.di.block mein baandiyaasora, saaisen, devaasuri, maalasuri, lokeesuri, puaanakhaai aur hamunado gaanv aur lungasen aar.di.blaukamein ukadaasuri (tuilet), sugarabasora, dipleebaag (kaavaijaau), tuichaavang, baalukiyaasuri, naya baalukiyaasuri, laamathaai-..., laamathaai-.., laamathaai-., serahuaan, nunasuri, champaasuri, muriskaata, bindiyaasora, thekaaduaar/kavarapuichhuaah, khaangaraasuri, baalungasuri, johamun, khojoisuri (naya), khojoisuri (puraana), cheingakaavallui(saamukasuri), belapei (maatiaasora), silkur, borasegojaasora, tiperaaghaat-..., tiperaaghaat-.., tiperaaghaat-., leteesuri, khojaaisuri, bornaasuri, S. chaaveelung, kaalaapaani, tlaabung(N ti), sedailui aur thaanjaamasora gaanvsandarbh