konaikri

konaikri Africa ke geeniya desh ki rajdhani hai.