keelak

keelak vah vishay hai jo rishi ki prajnyaa ko thos vichaaradhaara mein baandh leta hai.