kanaat place, nai Delhi

kanaat place, nai Delhi Delhi ke nai Delhi jila ka ek up mandal hai.