kaisaava

kaisaava ek prakaar ka kand jiska prayog bhojan mein kiya jaata hai. yeh aakaar mein shakarakand jaisa hota hai.