jemsataaun, seint helena

jemsataaun, seint helena Africa ke seint helena desh ki rajdhani hai.