i

i devanaagari lipi ka teesara varn hai. yeh ek svar bhi hai.