hirnyaaksh

hirnyaaksh ek asur tha jiska vadh vaaraah avataari vishnu ne kiya tha. vah hirnyakashipu ka chhota bhaai tha.