hiran

Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg

ek hiran ek sarvide parivaar ka roominant stanapaayi jantu hai.

hiran Cervidae parivaar ke sadasya hain. ek maada hiran ek harini kaha jaata hai. ek purush ek hirn kaha jaata hai. hiran ki prajaatiyon mein se kai kismein hain. hiran duniya bhar ke kai mahaadveepon par paae jaate hain. yeh stanadhaari prajaatiyon aamtaur par van nivaas mein rah paaya hai. baks karne ke liye seeng hai karte hain. do seeng ka adhikaari naheen karte hain. hiran bhi khuron ke adhikaari.

Animals of Hindustan small deer and cows called gīanī, from Illuminated manuscript Baburnama (Memoirs of Babur)