hara


hara
Color icon green.png
tarang dairghya 520–570 nm
— saamaanyataya darshaata hai —
prakruti, badhvaar, aasha, yauvan, rog, svaasthya, jaao, islaam, evam irshya[1][2][3]
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #008000 (HTML/CSS)
#00FF00 (X11)
sRGBB (r, g, b) (0, 128~255, 0)
HSV (h, s, v) (120°, 100%, 50~100%)
udgam/mool HTML/CSS[4]
X11 color names[5]
B: Normalized to [0–255] (byte)

hara ek rang hai.

hara (#4CBB17)


anukram

hare varn ki mukhya chhaayaaen

computer web rang hare

X11 mein

hara (X11)
Lime (HTML/CSS)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00FF00
RGBB (r, g, b) (0, 255, 0)
HSV (h, s, v) (120°, 100%, 100%)
udgam/mool X11 color names[6]
HTML/CSS[4]
B: Normalized to [0–255] (byte)HTML/CSS mein

hara (HTML/CSS color)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #008000
RGBB (r, g, b) (0, 128, 0)
HSV (h, s, v) (120°, 100%, 50%)
udgam/mool HTML/CSS[4]
B: Normalized to [0–255] (byte)


anya prasiddh hare varnak

sainik hara

sainik hara
US Army Green Berets DF-SD-02-02957.JPEG
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #4B5320
sRGBB (r, g, b) (75, 83, 32)
HSV (h, s, v) (46°, 106%, 54%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)

aispairaagas

aispairaagas
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #7BA05B
RGBB (r, g, b) (123, 160, 91)
HSV (h, s, v) (92°, 43%, 63%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ujjval hara

ujjval hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #66FF00
RGBB (r, g, b) (102, 255, 0)
HSV (h, s, v) (96°, 100%, 100%)
udgam/mool Hexcode Color Chart
B: Normalized to [0–255] (byte)


chhalaavaran hara

chhalaavaran hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #78866B
RGBB (r, g, b) (120, 134, 107)
HSV (h, s, v) (91°, 20%, 53%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


sarapat

sarapat
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #ACE1AF
RGBB (r, g, b) (172, 225, 175)
HSV (h, s, v) (123°, 24%, 88%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)gahra jungle hara

gahra jungle hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #1A2421
RGBB (r, g, b) (26, 36, 33)
HSV (h, s, v) (120°, 10%, 10%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


gahan jungle hara

gahan jungle hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #004B49
RGBB (r, g, b) (0, 75, 73)
HSV (h, s, v) (120°, 40%, 40%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


panna hara

panna
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #50C878
RGBB (r, g, b) (80, 200, 120)
HSV (h, s, v) (140°, 60%, 78%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


panna


feldgraau

feldgraau
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #4D5D53
RGBB (r, g, b) (77, 93, 83)
HSV (h, s, v) (142°, 17%, 36%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


farn hara

farn hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #4F7942
RGBB (r, g, b) (79, 121, 66)
HSV (h, s, v) (106°, 45%, 47%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

van hara

This article refers to a color. For the English football team of the same name, see Forest Green Rovers F.C.

van hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #228b22
RGBB (r, g, b) (34, 139, 34)
HSV (h, s, v) (120°, 76%, 55%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)shataavari saleti

shataavari saleti
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #465945
RGBB (r, g, b) (70, 89, 69)
HSV (h, s, v) (117°, 22%, 35%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

dhaani

dhaani
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #ADFF2F
RGBB (r, g, b) (173, 255, 47)
HSV (h, s, v) (84°, 82%, 100%)
udgam/mool X11[4]
B: Normalized to [0–255] (byte)


haarlekveen

haarlekveen
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #3FFF00
RGBB (r, g, b) (63, 255, 0)
HSV (h, s, v) (105°, 100%, 100%)
udgam/mool X11[4]
B: Normalized to [0–255] (byte)
Traditional harlequin pattern in the costume of Harlequin

haarlekveen ek visheshan bhi hai, jise ki kisi vastu ko bataane hetu prayog kiya jaata hai, jo ki kisi khaas shaili mein rangi ho, praay: heere ki aakruti ki shaili.[7]

shikaari hara

shikaari hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #355E3B
RGBB (r, g, b) (53, 94, 59)
HSV (h, s, v) (120°, 45%, 45%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


Bhaarat hara

Bhaarat hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #138808
RGBB (r, g, b) (19, 136, 8)
HSV (h, s, v) (115°, 94%, 53%)
udgam/mool Vexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)islaami hara

islaami hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #009900
RGBB (r, g, b) (00, 153, 0)
HSV (h, s, v) (120°, 100%, 60%)
udgam/mool Vexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)


haritaashm

yeh anubhaag rang ke baare mein hai. ratn hetu dekhein haritaashm
haritaashm
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00A86B
RGBB (r, g, b) (0, 168, 107)
HSV (h, s, v) (120°, 100%, 80%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


jungle hara

jungle hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #29AB87
RGBB (r, g, b) (41, 171, 135)
HSV (h, s, v) (120°, 80%, 70%)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


kaili hara

kaili hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #4CBB17
RGBB (r, g, b) (76, 187, 23)
HSV (h, s, v) (120°, 48%, 48%)
udgam/mool Colour Lovers
B: Normalized to [0–255] (byte)


madhyam jungle hara

madhyam jungle hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #1C352D
RGBB (r, g, b) (28, 53, 45)
HSV (h, s, v) (120°, 20%, 20%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

[8]


kaai hara

kaai hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #addfad
RGBB (r, g, b) (173, 223, 173)
HSV (h, s, v) (135°, 22%, 87%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

mehandi

mehandi
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #21421E
RGBB (r, g, b) (33, 66, 30)
HSV (h, s, v) (87.1°, 74.1%, 88.2%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)

daftar hara

daftar hara (HTML/CSS color)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #008000
sRGBB (r, g, b) (0, 128, 0)
udgam/mool HTML/CSS[4]
B: Normalized to [0–255] (byte)

jaitoon

jaitoon
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #808000
RGBB (r, g, b) (128, 128, 0)
HSV (h, s, v) (60°, 100%, 50%)
udgam/mool december.com
B: Normalized to [0–255] (byte)
Green jaitoon

neeras jaitooni

neeras jaitooni
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #6B8E23
RGBB (r, g, b) (107, 142, 35)
HSV (h, s, v) (80°, 75%, 56%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


neeras jaitooni (shed 2)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #628318
RGBB (r, g, b) (98, 131, 24)
HSV (h, s, v) (79°, 82%, 51%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)

naashapaati (rang)

naashapaati (rang)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #D1E231
RGBB (r, g, b) (209, 226, 49)
HSV (h, s, v) (65°, 78%, 88%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
Pear fruitsfaarasi hara

faarasi hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00A693
RGBB (r, g, b) (0, 166, 147)
HSV (h, s, v) (135°, 75%, 60%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


pigmeint hara

pigmeint green
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00A550
RGBB (r, g, b) (00, 165, 80)
HSV (h, s, v) (149°, 100%, 65%)
udgam/mool CMYK
B: Normalized to [0–255] (byte)


cheed hara

cheed hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #01796F
RGBB (r, g, b) (1, 121, 111)
HSV (h, s, v) (175°, 99%, 47%)
udgam/mool kreyola
B: Normalized to [0–255] (byte)

saip hara

saip hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #507D2A
RGBB (r, g, b) (80, 125, 42)
HSV (h, s, v) (93°, 66%, 49%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)

samudri hara

samudri hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #2E8B57
sRGBB (r, g, b) (46, 139, 87)
HSV (h, s, v) (146°, 67%, 55%)
udgam/mool HTML/CSS
B: Normalized to [0–255] (byte)

samudri hara rang hare rang ki vah chhaaya hai, jo ki saagar ki talahati ke rang, jo ki satah se dikhta hai, ko darshaata hai.[tathya vaanchhit]

tiptiya hara

tiptiya hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #478430
sRGBB (r, g, b) (71, 132, 48)
HSV (h, s, v) (104°, 64%, 52%)
udgam/mool The Mother of All HTML Colo(u)r Charts
B: Normalized to [0–255] (byte)

chai hara

chai hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #d0f0c0
RGBB (r, g, b) (208, 240, 192)
HSV (h, s, v) (100°, 19%, 94%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ushnakatibndheeya varsha van hara

ushnakatibndheeya varsha van
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00755E
RGBB (r, g, b) (0, 117, 94)
HSV (h, s, v) (120°, 70%, 60%)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


vasant hara

varant hara (#00FF7F)

vasant hara

vasant hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00FF7F
sRGBB (r, g, b) (0, 255, 127)
HSV (h, s, v) (150°, 100%, 100%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)vasant hara ke parivartan

selaadaun

selaadaun
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #ACE1AF
RGBB (r, g, b) (172, 225, 175)
HSV (h, s, v) (135°, 24%, 88%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)maus hara

maus hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #addfad
RGBB (r, g, b) (173, 223, 173)
HSV (h, s, v) (135°, 22%, 87%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


jaadooi mint

maijik mint
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #AAF0D1
RGBB (r, g, b) (170, 240, 209)
HSV (h, s, v) (150°, 84%, 80%)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


mint hara

mint hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #98FF98
RGBB (r, g, b) (152, 255, 152)
HSV (h, s, v) (140°, 40%, 100%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


madhyam vasant hara

madhyam vasant hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00FA9A
RGBB (r, g, b) (0, 250, 154)
HSV (h, s, v) (150°, 97%, 97%)
udgam/mool X11[4]
B: Normalized to [0–255] (byte)


kairibiyn hara

kairibbiyn green
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00CC99
RGBB (r, g, b) (0, 204, 153)
HSV (h, s, v) (150°, 100%, 44%)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


faarasi hara

faarasi hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00A693
RGBB (r, g, b) (0, 166, 147)
HSV (h, s, v) (135°, 75%, 60%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


madhyam samudri hara

madhyam samudri hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #3CB371
RGBB (r, g, b) (60, 179, 113)
HSV (h, s, v) (150°, 42%, 30%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)


samudri hara

samudri hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #2E8B57
RGBB (r, g, b) (46, 139, 87)
HSV (h, s, v) (150°, 97%, 97%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)


cheed hara

cheed hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #01796F
RGBB (r, g, b) (1, 121, 111)
HSV (h, s, v) (140°, 99%, 47%)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


viridiyn

viridiyn
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #40826D
RGBB (r, g, b) (64, 130, 109)
HSV (h, s, v) (140°, 87%, 97%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


gahra vasant hara

gahra vasant hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #177245
RGBB (r, g, b) (23, 114, 69)
HSV (h, s, v) (150°, 80%, 45%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


vasant hare rang ki chhaayaaon ki tulana

 • vasant hara (web rang) (Hex: #00FF7F) (RGB: 0, 255, 8=127)
 • madhyam vasant hara (web rang) (Hex: #00FA9A) (RGB: 0, 250, 154)
 • gahra vasant hara (web rang) (Hex: #177245) (RGB: 23, 114, 69)

vasant kalika

vasant kalika (#A7FC00)

vasant kalika
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #A7FC00
RGBB (r, g, b) (167, 252, 0)
HSV (h, s, v) (88°, 90%, 63%)
udgam/mool Internet
B: Normalized to [0–255] (byte)


June bad

June bad
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #BDDA57
RGBB (r, g, b) (189, 218, 87)
HSV (h, s, v) (80°, 75%, 85%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


madhyam vasant kalika

meediym spring bad
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #C9DC87
RGBB (r, g, b) (201, 220, 137)
HSV (h, s, v) (80°, 70%, 80%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


feeka vasant kalika

pel spring bad
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #ECEBBD
RGBB (r, g, b) (236, 235, 189)
HSV (h, s, v) (80°, 60%, 90%)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


paramparaagat chaartriyooj (#DFFF00)

web rang chaartriyooj (#7FFF00)


chaartriyooj hara

ya chaartriyooj (web rang)

chaartriyooj (web rang)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #7FFF00
RGBB (r, g, b) (127, 255, 0)
HSV (h, s, v) (90°, 100%, 100%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)chaartriyooj (paramparaagat) (chaartriyooj peela)

Chartreuse (traditional)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #DFFF00
RGBB (r, g, b) (223, 255, 0)
udgam/mool unsourced
B: Normalized to [0–255] (byte)chaartriyooj ke parivartan

Pear

Pear
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #D1E231
RGBB (r, g, b) (209, 226, 49)
HSV (h, s, v) (66°, 78%, 88[9]%)
udgam/mool BF2S Color Guide:
B: Normalized to [0–255] (byte)
Pear fruits

Pear is a desaturated chartreuse yellow that resembles the color of Anjou or Bartlett pears.

The color pear is used to advertise cans or bottles of pear nectar.


dhaani

dhaani
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #ADFF2F
RGBB (r, g, b) (173, 255, 47)
HSV (h, s, v) (84°, 100%, 67%)
udgam/mool X11[4]
B: Normalized to [0–255] (byte)


laun hara

laun green
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #7CFC00
RGBB (r, g, b) (124, 252, 0)
HSV (h, s, v) (90°, 98%, 48%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)Pistachio

Pistachio
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #93C572
RGBB (r, g, b) (147, 197, 146)
HSV (h, s, v) (96°, 42%, 77[10]%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Displayed at right is the color pistachio, also called pistachio green, a representation of the color of the interior meat of a pistachio nut. It is also a representation of the color of pistachio ice cream (one of the flavors of ice cream in spumoni), and of pistachio pudding.

The first recorded use of pistachio green as a color name in English was in 1789.[11]

Source of color: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Pistachio Green (Color Sample #135).

peela-hara

peela-hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #9ACD32
RGBB (r, g, b) (154, 205, 50)
HSV (h, s, v) (90°, 60%, 54%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)Apple green

Apple Green
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #8DB600
RGBB (r, g, b) (141, 182, 0)
HSV (h, s, v) (74°, 100%, 71[12]%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

Displayed at right is the web color apple green, a representation of the color of the outer skin of a granny smith apple.

The first recorded use of apple green as a color name in English was in 1648.[13]

Source of color: ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955)--Color Sample of Apple Green (Color Sample #115).

Shades of chartreuse green colour comparison chart

 • Pale Green-Yellow (Crayola Green-Yellow) (Hex: #F1E788) (RGB: 242, 231, 136)
 • Starship (Xona.com Color List) (Hex: #ECF245) (RGB: 236, 242, 69)
 • Chartreuse Yellow (traditional Chartreuse) (Hex: #DFFF00) (RGB: 223, 255, 0)
 • Pear (Hex: #D1E231) (RGB: 209, 226, 49)
 • Green-Yellow (web color) (Hex: #ADFF2F) (RGB: 173, 255, 47)
 • Lawn Green (web color) (Hex: #7CFC00) (RGB: 124, 252, 0)
 • CHARTREUSE GREEN (web color Chartreuse) (Hex: #7FFF00) (RGB: 127, 255, 0)
 • Bright Green (Hex: #66FF00) (RGB: 102, 255, 0)
 • Harlequin (computer display upgraded) (Hex: #3FFF00) (RGB: 63, 255, 0)
 • Pistachio (Hex: #93C572) (RGB: 147, 197, 146)
 • Yellow-Green (web color) (Hex: #9ACD32) (RGB: 154, 205, 50)
 • Citrus (Xona.com Color List) (Hex: #A1C50A) (RGB: 161, 197, 10)
 • Apple Green (Hex: #8DB600) (RGB: 141, 182, 0)
 • Olive Drab (web color) (Hex: #6BBE23) (RGB: 107, 142, 35)
 • Harlequin (traditional) (Deep Harlequin) (Hex: #44944A) (RGB: 68, 148, 74)
 • Dark Olive Green (web color) (Hex: #556B2F) (RGB: 85, 107, 47)


sandarbh

 1. sandarbh truti: <ref> ka galat prayog; diction naam ke sandarbh mein jaankaari naheen hai.
 2. sandarbh truti: <ref> ka galat prayog; OED naam ke sandarbh mein jaankaari naheen hai.
 3. sandarbh truti: <ref> ka galat prayog; Islam naam ke sandarbh mein jaankaari naheen hai.
 4. a aa i E u oo A ai W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords. W3C. (May 2003). Retrieved on 2007-12-01. sandarbh truti: Invalid <ref> tag; name "css3-color" defined multiple times with different content sandarbh truti: Invalid <ref> tag; name "css3-color" defined multiple times with different content sandarbh truti: Invalid <ref> tag; name "css3-color" defined multiple times with different content sandarbh truti: Invalid <ref> tag; name "css3-color" defined multiple times with different content
 5. "X11 rgb.txt". http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/programs/rgb/rgb.txt?rev=1.1.
 6. "X11 rgb.txt". http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/programs/rgb/rgb.txt?rev=1.1. abhigman tithi: 2008-02-05.
 7. Paterson, Ian (2003), A Dictionary of Colour (1st paperback san॰), London: Thorogood (published 2004), pa॰ 198, aai॰aऍsa॰abee॰aऍna॰ 1854183753, OCLC 60411025
 8. The source of this color is the following website, the ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955) (a site for stamp collectors to identify the colors of their stamps)--Color Sample of [Medium] Jungle Green (color sample #147): [1]
 9. web.forrett.com Color Conversion Tool set to hex code #D1E231 (Pear):
 10. web.forrett.com Color Conversion Tool set to hex code #93C572 (Pistachio)):
 11. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page ; Color Sample of Apple Green: Page 61 Plate 19 Color Sample C6
 12. web.forrett.com Color Conversion Tool set to hex code #8DB600 (Apple Green):
 13. Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 189; Color Sample of Apple Green: Page 61 Plate 19 Color Sample J6

yeh bhi dekhein

vasant kalika chhaayaaon ki tulana saarani

 • pel spring bad (Crayola "Spring Green") (Hex: #ECEBBD) (RGB: 236, 235, 189)
 • meediym spring bad (Hex: #C9DC89) (RGB: 202, 220, 137)
 • June bad (Hex: #BDDA57) (RGB: 189, 218, 87)
 • spring bad (Hex: #A7FC00) (RGB: 167, 252, 0)
laaim hare varn ke parivartan

laaim
Limes.jpg
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #BFFF00
RGBB (r, g, b) (191, 255, 0)
udgam/mool Maerz & Paul[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

laaim (#BFFF00)

laaim hara rang peela evam hara ke beech ka hota hai. iska naam neeboo naamak fal par kiya gaya hai, jo ki daane darshit hai. yeh rang web rang chaartriyoos evam peele ke madhya maarg mein varn chakr par hai.[1] yeh rang 75% peela evam 25% hara milaakar banta hai.

laaim hara


web rang "laaim" (X11 hara)

laaim (HTML/CSS); hara (X11)
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #00FF00
sRGBB (r, g, b) (0, 255, 0)
udgam/mool HTML/CSS[2]
B: Normalized to [0–255] (byte)


web rang laaim hara

laaim hara
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #32CD32
RGBB (r, g, b) (50, 205, 50)
udgam/mool X11[2]
B: Normalized to [0–255] (byte)vidyut laaim

vidyut laaim
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #CCFF00
RGBB (r, g, b) (204, 255, 0)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


Shades of Lime Color Comparison Chart

 • Lime Pulp (Hex: #D1E189) (RGB: 200, 225, 137)
 • Electric Lime (Crayola) (Hex: #CCFF00) (RGB: 204, 255, 0)
 • LIME (Hex: #BFFF00) (RGB: 191, 255, 0)
 • Green (web color "Lime") (Hex: #00FF00) (RGB: 0, 255, 0)
 • Lime Green (web color) (Hex: #32CD32) (RGB: 50, 205, 50)

References

 1. a aa Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill; The index refers to Plate 20 Color Sample J1 for Lime Green, though Plate 20 has no such label; this color is shown on Plate 20 as being halfway between yellow-green (the old name for the color that is now called chartreuse) and yellow on the color wheel.
 2. a aa W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords

See also

baahya kadiyaaain

hare varn ke mukhya varnakon evam chhaayaaon ki tulana saarani

The purpose of the color comparison chart is, by arranging the tints and shades of a particular color in approximate order from lightest at the top to most saturated in the middle to darkest at the bottom, to allow the Wikipedia user to more easily choose a color they may need for a particular use. Having the colors arranged by shade rather than alphabetically makes it easier to do this.

 • Pale Green (web color) (Hex: #98FB98) (RGB: 152, 251, 152)
 • Light Green (web color) (Hex: #90EE90) (RGB: 144, 238, 144)
 • GREEN (X11) (Electric Green) (HTML/CSS “aLime”) (Color wheel green) (Hex: #00FF00) (RGB: 0, 255, 0)
 • Emerald Green (Hex: #50C878) (RGB: 80, 200, 120)
 • Kelly Green (Hex: #4CBB17) (RGB: 76, 187, 23)
 • Pigment Green (Hex: #00A550) (RGB: 0, 165, 80)
 • Jade Green (Hex: #00A86B) (RGB: 0, 168, 107)
 • Shamrock Green (Hex: #009E60) (RGB: 0, 158, 96)
 • Islamic Green (Hex: #009900) (RGB: 0, 153, 0)
 • India Green (Hex: #138808) (RGB: 19, 136, 8)
 • Forest Green (Hex: #228B22) (RGB: 34, 139, 34)
 • Office Green (HTML/CSS “aGreen”) (Hex: #008000) (RGB: 0, 128, 0)
 • Dark Green (web color) (Hex: #006400) (RGB: 0, 100, 0)