dasavi lok sabha

20/06/1991-10/05/1996

anukram

vakta

shri shivraaj Patil

1991/10/7 -22/5/1996

upaadhyaksh

shri shri S Malikarjunaiah

13/8/1991 -10/5/1996

mahaasachiv

shri S.N. mishra

01/01/1996-10/05/1996

shri C.K jain

01/01/1992-31/05/1994

dau॰ aar si Bhardwaj

01/06/1994-31/12/1995

shri K.C. rastogi

20/06/1991-31/12/1991[1]

sandarbh