daadoo

sindh, Pakistan ka ek nagar.

inhein bhi dekhein


sandarbh