choodaamani

choodaamani striyon ke pahanane ka ek aabhooshan hota hai.