chitra

  • chitra nakshatr - ek nakshatr ka naam hai.
  • chitra (gaayika) jo bhaarateeya cinema ki paarshvagaayika hain.