bisaau

bisaau Africa ke geeniya-bisaau desh ki rajdhani hai.