bhoora

bhoora ek rang hai. yeh laal, naarangi evam peele rang ke gahre shed mein hota hai.

bhoora
Color icon brown.svg
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #964B00
RGBB (r, g, b) (150, 75, 0)
HSV (h, s, v) (30°, 100%, 59%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


anukram

bhoora varn ke parivartan

halka bhoora

halka bhoora
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #987654
RGBB (r, g, b) (152, 118, 84)
HSV (h, s, v) (30°, 45%, 60%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


gahra bhoora

gahra bhoora
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #654321
RGBB (r, g, b) (101, 67, 33)
HSV (h, s, v) (30°, 67%, 40%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


obarn

obarn
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #6D351A
RGBB (r, g, b) (109, 53, 26)
HSV (h, s, v) (20°, 76%, 43%)
udgam/mool Internet
B: Normalized to [0–255] (byte)
mahila jiske halake obarn varn ke kesh hain.


prabal obarn

prabal obarn
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #932724
RGBB (r, g, b) (147, 39, 36)
HSV (h, s, v) (2°, 76%, 58%)
udgam/mool Internet
B: Normalized to [0–255] (byte)


bol

bol
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #79443B
RGBB (r, g, b) (121, 68, 59)
HSV (h, s, v) (30°, 24%, 34%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

yeh rang ped ke tane ke rang se liya gaya hai.

baadaami

baf
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #F0DC82
RGBB (r, g, b) (240, 220, 130)
HSV (h, s, v) (49°, 46%, 94%)
udgam/mool BF2S Colour Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

yeh rang baadaam ke chhilke jaisa hota hai. iska aaingrejee naam baf hai, jo ki bhains ke chamade se mila hai.

barnt seeenna

barnt seeenna
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #E97451
RGBB (r, g, b) (233, 116, 81)
HSV (h, s, v) (14°, 65%, 91%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)
barnt seeenna

yeh naam ek lauh bhasm ke varnak ka hai.

geroo mitti rang

Dirk siyena
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #3c1414
RGBB (r, g, b) (60, 20, 20)
HSV (h, s, v) (0°, 67%, 24%)
udgam/mool The Mother of All HTML Colo(u)r Charts
B: Normalized to [0–255] (byte)
barnt siyena


barnt anbar

barnt anbar
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #8A3324
RGBB (r, g, b) (138, 51, 36)
HSV (h, s, v) (9°, 74%, 54%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


taamr varn ke parivartan

taamr (#B87333)

yeh rang taamr ya taanba naamak dhaatu se liya gaya hai.

taamr varn

taamr
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #B87333
RGBB (r, g, b) (184, 115, 51)
HSV (h, s, v) (29°, 72%, 72%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


feeka taamr

feeka taamr
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #DA8A67
RGBB (r, g, b) (218, 138, 103)
HSV (h, s, v) (18°, 53%, 85%)
udgam/mool Crayola
B: Normalized to [0–255] (byte)


taamr varn ki chhaayaaon ki tulana

 • pel kaupar (kreyola kaupar) (Hex: #DA8A67) (RGB: 218, 138, 103)
 • kaupar (Hex: #B87333) (RGB: 184, 115, 51)ekroo

ekroo
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #C2B280
RGBB (r, g, b) (194, 178, 128)
HSV (h, s, v) (39°, 27%, 77%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

failo

failo
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #C19A6B
RGBB (r, g, b) (193, 154, 107)
HSV (h, s, v) (45°, 17%, 23%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


khaaki varn ke parivartan

web rang gahra khaaki

web rang gahra khaaki
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #BDB76B
RGBB (r, g, b) (189, 183, 107)
HSV (h, s, v) (56°, 43%, 74%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)


web rang khaaki

khaaki
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #C3B091
RGBB (r, g, b) (195, 176, 145)
HSV (h, s, v) (37°, 26%, 76%)
udgam/mool HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)


web rang halaka khaaki

web rang halaka khaaki
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #F0E68C
RGBB (r, g, b) (240, 230, 140)
HSV (h, s, v) (54°, 41%, 94%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)geruaa

geruaa
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #CC7722
RGBB (r, g, b) (204, 119, 34)
HSV (h, s, v) (30°, 83%, 80%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


rau ambar

rau ambar
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #734A12
RGBB (r, g, b) (115, 74, 18)
HSV (h, s, v) (34°, 84%, 45%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


rassat

Russet
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #80461B
RGBB (r, g, b) (128, 70, 27)
HSV (h, s, v) (25°, 78%, 50%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


reteela bhoora

reteela bhoora
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #f4a460
RGBB (r, g, b) (244, 164, 96)
HSV (h, s, v) (28°, 61%, 96%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


seepiya

seepiya
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #704214
RGBB (r, g, b) (112, 66, 20)
HSV (h, s, v) (30°, 82%, 44%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


tain

Tan
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #D2B48C
RGBB (r, g, b) (210, 180, 140)
HSV (h, s, v) (34°, 33%, 82%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


gahra tain

Dirk tain
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #918151
RGBB (r, g, b) (145, 129, 81)
HSV (h, s, v) (45°, 44%, 57%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


gehuainaa

gehuainaa
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #F5DEB3
RGBB (r, g, b) (245, 222, 179)
HSV (h, s, v) (39°, 26%, 96%)
udgam/mool [mool agyaat]
B: Normalized to [0–255] (byte)


jinvaaldaait

jinvaaldaait
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #EBC2AF
RGBB (r, g, b) (235, 194, 175)
HSV (h, s, v) (19°, 25%, 92%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


bej varn

bej(#F5F5DC)


bej varn ke parivartan


bej

bej
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #F5F5DC
RGBB (r, g, b) (245, 245, 220)
HSV (h, s, v) (60°, 10%, 96%)
udgam/mool X11
B: Normalized to [0–255] (byte)


jinvaaldaait

jinvaaldaait
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #EBC2AF
RGBB (r, g, b) (235, 194, 175)
HSV (h, s, v) (19°, 25%, 92%)
udgam/mool BF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)


ekru

ekru
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #C2B280
RGBB (r, g, b) (194, 178, 128)
HSV (h, s, v) (45°, 34%, 76%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


French bej

French bej
इन निर्देशांक के बारे मेंAbout these coordinates
— rang nirdeshaanka—
HEX #A67B5B
RGBB (r, g, b) (166, 123, 91)
HSV (h, s, v) (40°, 40%, 60%)
udgam/mool ISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)


bej varn ki chhaayaaon ki tulana

 • yalo mist (web color Light Yellow) (Hex: #FFFFE0) (RGB: 255, 255, 224)
 • old les (web color) (Hex: #F5F5DC) (RGB: 245, 245, 220)
 • linen(web color) (Hex: #FAF0E6) (RGB: 250, 240, 230)
 • enteek vaait (web color) (Hex: #FAEBD7) (RGB: 250, 235, 215)
 • blaaainchd aalmnd (web color) (Hex: #FFEBCD) (RGB: 255, 235, 205)
 • laait golden road (web color) (Hex: #FAFAD2) (RGB: 250, 250, 210)
 • leman shifaun (web color) (Lemon Cream) (Hex: #FFFACD) (RGB: 255, 250, 205)
 • kaurnasilk(web color) (Hex: #FFF8DC) (RGB: 255, 248, 220)
 • bej(web color) (Hex: #F5F5DC) (RGB: 245, 245, 220)
 • kreem (Hex: #FFFDD0) (RGB: 255, 253, 208)
 • papaaya vhip (web color) (Hex: #FFEFD5) (RGB: 255, 239, 213)
 • banaana meniya (Crayola) (Hex: #FBE7B2) (RGB: 251, 231, 128)
 • mokkaasin (web color) (Hex: #FFE4B5) (RGB: 255, 228, 182)
 • peech yalo (Hex: #FADFAD) (RGB: 250, 223, 173)
 • gehuainaa (web color) (Hex: #F5DEB3) (RGB: 245, 222, 179)
 • bisk (web color) (Hex: #FFE4C4) (RGB: 255, 228, 196)
 • navaajo white (web color) (Hex: #FFDEAD) (RGB: 255, 222, 173)
 • laait khaaki (X11 "Khaki") (Hex: #F0E68C) (RGB: 240, 230, 140)
 • pel golden road (web color) (Hex: #EEE8AA) (RGB: 238, 232, 170)
 • pel kaineri yalo (Crayola Canary) (Hex: #FFFF99) (RGB: 255, 255, 153)
 • baf (Hex: #F0DC82) (RGB: 240, 220, 130)
 • flaiks (Hex: #EEDC82) (RGB: 238, 220, 130)
 • jinvaaldaait (Hex: #EBC2AF) (RGB: 235, 194, 175)
 • daijrt saind(Crayola) (Hex: #EDC9AF) (RGB: 237, 201, 175)
 • ekru (Hex: #C3B091) (RGB: 205, 184, 145)
 • tain (Hex: #D2B48C) (RGB: 210, 180, 140)
 • khaaki (HTML/CSS) (Hex: #C3B091) (RGB: 195, 176, 145)
 • Dirk khaaki (X11 "Dark Khaki") (Hex: #BDB76B) (RGB: 189, 183, 107)
 • tambalveed (Crayola) (Hex: #DEA681) (RGB: 222, 166, 129)
 • taaup (Hex: #BC987E) (RGB: 188, 152, 126)
 • failo (Hex: #C19A6B) (RGB: 193, 154, 107)
 • pel brown (Hex: #987654) (RGB: 152, 118, 54)
 • French bej (Hex: #A67B5B) (RGB: 166, 123, 91) 1. W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords