beingula ki sheetal dhaara

beingula ki sheetal dhaara dakshini andh mahaasaagar se bahne waali mahaasaagareeya jaladhaara hai.