baadali

baadali Delhi shahar ka ek kshetr hai.

yeh Delhi metro rel ki yelo line shaakha ka ek station bhi hai.