antarajaal niymaavali

antarajaal niymaavali (Internet Protocol) data ko ek sthaan (sanganak) se dusare sthaan (sanganak) par le jaane ke kiye niyam va sharte banta hai.