alankaar


  • alankaar jo saahitya ko alankrut karte hain.
  • alankaar sangeet ke liye jinka abhyaas kiya jaata hai
  • alankaar jo pramukh vyaktiyon ko sammaanit karne ke liye diye jaate hain.
  • alankaar jo shareer ka saundarya badhaane ke liye dhaaran kiye jaate hain.