aayasha

aayasha bint abu bakar(?-678) muhammad saahib ki patni aur islaam ke pehle khaleefa abu bakr ki beti theen.