Renuka

Renuka hindu dharm mein saptarshi mein se ek jamadagni rishi ki patni bataayi gayi hain.