Mehmood gaami

Mehmood gaami (1765–1855) Kashmir praant ke pramukh kavi the. unhonne Kashmiri kavita me masanavi aur gajl laai.