5veen shataabdi

sahasraabdi: 1 sahasraabdi
shataabdi : 4 shataabdi · 5veen shataabdi · 6veen shataabdi
dashaabdi: 400s 410s 420s 430s 440s
450s 460s 470s 480s 490s
shreniyaaain: janm – mrutyu
sthaapanaaen – visthaapanaaen

5veen shataabdi ek isaveen shataabdi hai.